Giờ mở cửa và thời gian phục vụ mượn/trả sách của Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Luật?

GIẢI ĐÁP

Giờ mở cửa: 7:00 – 20:00, từ thứ hai đến chủ nhật
Giờ phục vụ: 7:30 – 17:00, từ thứ hai – thứ 6; 8:00 – 16:00 thứ bảy
Chủ nhật và ngày lễ không phục vụ

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp