Những kỹ năng mềm nào được bồi dưỡng thêm trong quá trình học đại học? Có những kỹ năng mềm đặc thù riêng cho ngành Toán Kinh tế không?

GIẢI ĐÁP

Có khá nhiều kỹ năng mềm được bồi dưỡng và lồng ghép trong quá trình tham gia các môn học và các hoạt động như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thích ứng với sự thay đổi, linh hoạt khi làm việc, kỹ năng giải quyết vấn đề…Về mặt cơ bản, các kỹ năng đều cần thiết với tất cả các ngành. Tuy nhiên, các kỹ năng như kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp và tư duy phản biện; kỹ năng nhận thức linh hoạt và đổi mới sáng tạo… sẽ rất có ích cho sinh viên ngành Toán Kinh tế.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp