Trường Đại học Kinh tế – Luật tổ chức những hoạt động phong trào gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Trường Đại học Kinh tế – Luật là đơn vị có truyền thống, có vị thế cao trong tổ chức hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên Trường, xứng đáng là người bạn đồng hành của sinh viên. Các chương trình được quan tâm đầu tư đa dạng, phát huy môi trường sinh hoạt năng động, khuyến khích sinh viên sáng tạo hòa nhập, tích cực tham gia các phong trào tổ chức trong và ngoài nước.
– Hoạt động giáo dục thực nghiệm tìm hiểu về lịch sử, văn hoá, con người bằng các chuyến đi thực tế, du khảo và trải nghiệm: Hành trình tham quan thành phố, Hành trình lịch sử, Niềm tin tất thắng, tự hào sử Việt và nhiều sân chơi tìm hiểu truyền thống.
– Hoạt động tranh tài, giao lưu cùng Ngày hội truyền thống Trường, Hội thao sinh viên, chương trình nghệ thuật và tài năng, cuộc thi hùng biện, cuộc thi MC, ngày hội văn hoá và giao lưu sinh viên quốc tế, nhiều chương trình kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên,…
– Hoạt động học thuật chuyên ngành quy mô cấp Thành phố, cấp quốc gia uy tín như Fese, Chiến lược xuyên biên giới, Digital creator, Khắc dấu tài năng Luật, Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh,…
– Hệ thống kết nối cộng đồng mạnh mẽ qua các chương trình, dự án tình nguyện sinh viên, nâng cao kỹ năng, hỗ trợ việc làm, thực tập và kiến thức nghề nghiệp sinh viên.
– Hoạt động nâng cao năng lực quốc tế, phát huy người học đủ năng lực công tác môi trường quốc tế hiện đại như diễn đàn mô phòng ASEAN, giao lưu sinh viên Việt – Lào – Campuchia.
Với đa dạng các hoạt động và phong trào, các bạn có thể tham khảo thêm tại: https://www.facebook.com/youth.uelhttps://www.facebook.com/hsvkinhteluat

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp