Môi trường học tập kích thích sự sáng tạo của sinh viên như thế nào?

GIẢI ĐÁP

Môi trường học tập sáng tạo khiến cho các bài học và công việc học tập trở nên thú vị. Yếu tố sáng tạo được tích hợp trong chương trình giảng dạy sẽ giúp học sinh học hỏi những điều mới, cải thiện năng lực giao tiếp và các kĩ năng cảm xúc và xã hội. Từ đó sẽ làm thay đổi cách sinh viên học tập cũng như cách áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống thực.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp