Học song ngành tại Trường Đại học Kinh tế -Luật có được thuận lợi không? có được ưu tiên gì không? Khi học em được hỗ trợ gì không (lịch học, lịch thi)?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên học song ngành có khối lượng học tập nhiều hơn các sinh viên khác. Trước khi tham gia song ngành cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo cả 2 ngành và xây dựng kế hoạch để hoàn thành chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, Trường cũng sẽ tư vấn về chương trình đào tạo, kế hoạch hoàn thành chương trình, hỗ trợ điều chỉnh các lớp học phần theo học sao cho phù hợp lịch học sinh viên nếu sinh viên khó khăn có nhu cầu. Về lịch thi, Trường cũng sắp xếp lịch thi phù hợp để hạn chế sinh viên song ngành không bị trùng lịch trong đợt thi của Trường.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp