Sinh viên được hỗ trợ gì về các trang thiết bị học tập?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên được sử dụng hệ thống wifi miễn phí; máy tính truy cập thông tin, tài liệu học tập tại thư viện; tài liệu, sách tham khảo, máy chiếu, hệ thống âm thanh,.v.v.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp