Vai trò của sinh viên Trường Đại học Kinh tế -Luật được thể hiện như thế nào trong quá trình học tập tại trường (chương trình đào tạo, bảo vệ quyền lợi người học….).

GIẢI ĐÁP

Trong quá trình học tập tại Trường, các bạn sinh viên được lấy ý kiến đóng góp từ việc thực hiện khảo sát học phần, khảo sát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, khảo sát khi hoàn thành khoá học. Những ý kiến của các bạn sinh viên là đóng góp lớn cho quá trình xây dựng, rà soát chương trình đào tạo. Hơn nữa, chuẩn đầu ra và nội dung chương trình đào tạo, đề cương các học phần được công khai đến các bạn sinh viên, quá trình dạy và học cam kết đáp ứng đúng nhu cầu của người học (đã được lấy ý kiến người học và các bên liên quan khác), đảm bảo người học khi hoàn thành khoá học sẽ đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp