Theo tìm hiểu, em được biết Trường Đại học Kinh tế – Luật có Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM, thầy/cô có thể cho em biết thêm về chức năng, nhiệm vụ của Viện?

GIẢI ĐÁP

Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM (IBT), là một viện nghiên cứu do Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh thành lập, trực thuộc trường Đại học Kinh tế – Luật. IBT có tư cách pháp nhân, đặt trụ sở chính tại Trường Đại học Kinh tế – Luật, Khu phố 3, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mục tiêu của IBT là thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tài chính và hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua hoạt động nghiên cứu. Các nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào các hoạt động của hệ thống tài chính, hệ thống tiền tệ và hệ thống ngân hàng, thực hiện các dự báo phát triển kinh tế xã hội cho quốc gia, vùng và địa phương. Các kết quả nghiên cứu được cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo trong việc ra các quyết định quản lý kinh tế xã hội, và cũng được xuất bản trên các tạp chí quốc tế.
Ngoài những nghiên cứu như hiện tại, IBT sẽ triển khai thêm các hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong việc dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô cho quốc gia, vùng và địa phương.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp