Làm thế nào để được cấp Thẻ Thư viện khi học tại Trường Đại học Kinh tế – Luật?

GIẢI ĐÁP

Thẻ thư viện được tích họp chung với Thẻ sinh viên, trong đó Mã số thẻ thư viện (barcode) được in trên thẻ sinh viên. Do vậy, để sử dụng thư viện các bạn sử dụng thẻ sinh viên.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp