Chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật có những môn học nào thúc đẩy cho việc khởi nghiệp, sáng tạo của sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Chương trình đào tạo có các môn thúc đẩy cho việc khởi nghiệp, sáng tạo của sinh viên thuộc Khoa Quản trị kinh doanh. Gồm các môn:
Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
Quản trị khởi nghiệp
Lập kế hoạch kinh doanh
Quản trị thương hiệu
Quản trị tuyền thông
Văn hóa doanh nghiệp
Quản trị marketing
Mô hình kinh doanh số
Nghệ thuật lãnh đạo
Nghiên cứu marketing
Quản trị bán hàng
….

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp