Nếu em trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế – Luật, Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM sẽ hỗ trợ em như thế nào trong quá trình học tập?

GIẢI ĐÁP

Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM (IBT) sẽ hỗ trợ người học thực hiện các hoạt động nghiên cứu thông qua các hoạt động hướng dẫn khai thác dữ liệu, phối hợp tổ chức các lớp học về phương pháp nghiên cứu và thực hiện các nghiên cứu khoa học.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp