Trường Đại học Kinh tế – Luật có câu lạc bộ nào về khởi nghiệp không?

GIẢI ĐÁP

Trường Đại học Kinh tế – Luật có các câu lạc bộ khởi nghiệp, phát triển tiềm năng khởi nghiệp sáng tạo: CÂU LẠC BỘ TIỀM NĂNG QUẢN TRỊ – GROUP OF POTENTIAL ADMINISTRATORS

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp