tuyển dụng

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Luật, Chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng để làm những công việc gì? ở cơ quan nào

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng để làm các công việc: – Thư ký Toà án; – Thẩm phán; – Điều tra viên; – Chấp hành viên; – Quản tài viên;…

Xem chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các tổ chức hành nghề luật sư, văn phòng công chứng, thừa phát lại, trung tâm trọng tài, trung tâm hòa giải, các cơ quan công quyền như tòa án, viện kiểm sát, UBND, HĐND, các tổ chức chính trị – xã hội, các…

Xem chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

Chương trình Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo tại UEL đào tạo sinh viên năng lực cao trong việc ứng dụng Data analytics và AI trong kinh tế, kinh doanh và quản lý. Đây là một lĩnh vực đang ngày càng được quan tâm và phát triển. Nếu bạn có chuyên môn và…

Xem chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

Hiện nay nhu cầu nhân lực về thương mại điện tử nói riêng và hệ thống thông tin nói chung đang tăng cao tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, với những kiến thức và kỹ năng đạt được sinh viên có thể làm các công việc với nhiều hướng nghề nghiệp với các công…

Xem chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin Quản lý của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể tham gia làm việc tại 3 loại doanh nghiệp: – Doanh nghiệp phần mềm, chuyên cung cấp và triển khai các dự án công nghệ thông tin trong quản trị: SAP, Oracle, Microsoft, FPT, Global CyberSoft, KMS Technology,… – Doanh nghiệp kiểm…

Xem chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tổ chức, đảm nhận công việc có liên quan đến lĩnh vực kế toán kiểm toán tại các đơn vị sau: • Đảm nhận vai trò kiểm toán viên, tư vấn thuế, tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ, tư vấn chiến lược… tại các…

Xem chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc như: tất cả các vị trí liên quan đến kế toán (thủ quỹ, kế toán tiền, kế toán kho, kế toán bán hàng, kế toán tổng hợp….) phần lớn các công việc chuyên…

Xem chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành. của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

Nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Chương trình Quản trị du lịch và lữ hành được định hướng theo 3 nhóm ngành nghề chính: Nhóm 1: Chuyên viên, chuyên gia và nhà quả quản trị trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lữ hành Nhóm 2:…

Xem chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

Nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Chương trình Quản trị kinh doanh được định hướng theo 3 nhóm ngành nghề chính: Nhóm 1: Chuyên viên phân tích, dự báo, tư vấn chính sách hoặc chuyên gia cao cấp trong kinh doanh. Nhóm 2: Chủ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Nhóm 3: Giảng viên…

Xem chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc tại hầu hết tất cả các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước với các vị trí chuyên viên và quản lý Marketing (truyền thông, thương hiệu, quảng cáo, phát triển thị trường…)

Xem chi tiết