Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

GIẢI ĐÁP

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tổ chức, đảm nhận công việc có liên quan đến lĩnh vực kế toán kiểm toán tại các đơn vị sau:
• Đảm nhận vai trò kiểm toán viên, tư vấn thuế, tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ, tư vấn chiến lược… tại các công ty kiểm toán trong và ngoài nước.
• Cung cấp dịch vụ kế toán, thuế cho các doanh nghiệp.
• Đảm nhận vai trò kiểm toán viên nội bộ trong các doanh nghiệp và tổ chức.
• Phân tích báo cáo tài chính, quản lý rủi ro tại các công ty tư vấn tài chính và tổ chức tín dụng.
• Đảm nhận công việc kế toán trong các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp,…
• Đảm nhận vai trò trợ giảng, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo (trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp,…).

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp