Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc tại hầu hết tất cả các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước với các vị trí chuyên viên và quản lý Marketing (truyền thông, thương hiệu, quảng cáo, phát triển thị trường…)

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp