Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

GIẢI ĐÁP

Nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Chương trình Quản trị kinh doanh được định hướng theo 3 nhóm ngành nghề chính:
Nhóm 1: Chuyên viên phân tích, dự báo, tư vấn chính sách hoặc chuyên gia cao cấp trong kinh doanh.
Nhóm 2: Chủ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Nhóm 3: Giảng viên và nghiên cứu viên

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp