Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành. của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

GIẢI ĐÁP

Nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Chương trình Quản trị du lịch và lữ hành được định hướng theo 3 nhóm ngành nghề chính:
Nhóm 1: Chuyên viên, chuyên gia và nhà quả quản trị trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lữ hành
Nhóm 2: Chủ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lữ hành.
Nhóm 3: Giảng viên và nghiên cứu viên

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp