Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Luật, Chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng để làm những công việc gì? ở cơ quan nào

GIẢI ĐÁP

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng để làm các công việc:
– Thư ký Toà án;
– Thẩm phán;
– Điều tra viên;
– Chấp hành viên;
– Quản tài viên;
– Kiểm sát viên;
– Trọng tài viên;
– Công chứng viên;
– Nhân viên thừa phát lại;
– Nhân viên pháp chế của các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài;
– Công chức nhà nước;
– Trợ giúp pháp lý;
– Giáo viên, giảng viên giảng dạy pháp luật…

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp