Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

GIẢI ĐÁP

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các tổ chức hành nghề luật sư, văn phòng công chứng, thừa phát lại, trung tâm trọng tài, trung tâm hòa giải, các cơ quan công quyền như tòa án, viện kiểm sát, UBND, HĐND, các tổ chức chính trị – xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp