Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

GIẢI ĐÁP

Chương trình Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo tại UEL đào tạo sinh viên năng lực cao trong việc ứng dụng Data analytics và AI trong kinh tế, kinh doanh và quản lý. Đây là một lĩnh vực đang ngày càng được quan tâm và phát triển. Nếu bạn có chuyên môn và kỹ năng trong lĩnh vực này, bạn có thể được tuyển dụng làm việc trong nhiều tổ chức và cơ quan, bao gồm:

Các công ty công nghệ: Các công ty công nghệ như FPT, VNPT, TMA, BOSCH, IBM, NASHTECH và các công ty phần mềm khác đều đang đầu tư mạnh mẽ vào Trí tuệ nhân tạo. Bạn có thể được tuyển dụng để phát triển các ứng dụng AI, thiết kế các hệ thống dữ liệu và phân tích dữ liệu cho các công ty này.

Các công ty kinh doanh và tập đoàn lớn trong nước: Các công ty và tập đoàn lớn cũng đang tìm kiếm các chuyên gia AI để phát triển các sản phẩm nâng cao hoạt động kinh doanh của học. Bạn có thể làm việc trong các công ty này để phân tích dữ liệu, phát triển các ứng dụng AI cho khách hàng hoặc để tối ưu hóa quy trình kinh doanh của công ty.

Ngân hàng và tài chính: Ngân hàng và các tổ chức tài chính đang sử dụng Trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu, xác định rủi ro và tối ưu hóa quá trình quản lý rủi ro. Bạn có thể được tuyển dụng để phát triển các mô hình dự báo và xác định rủi ro cho các tổ chức này.

Các công ty nước ngoài: Các công ty đa quốc gia sử dụng Trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu, đưa ra dự đoán và tối ưu hóa các quy trình quản lý và kinh doanh. Bạn có thể được tuyển dụng để làm việc bộ phận IT, bộ phận chiến lược, bộ phận kinh doanh,… để cùng phát triển các ứng dụng AI hoặc phân tích dữ liệu.
Như vậy, với kỹ năng và chuyên môn về Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo, bạn có nhiều cơ hội việc làm ở Việt Nam.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp