Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc để làm những công việc nào? cơ quan, tổ chức?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có thể được tuyển dụng làm việc như: tất cả các vị trí liên quan đến kế toán (thủ quỹ, kế toán tiền, kế toán kho, kế toán bán hàng, kế toán tổng hợp….) phần lớn các công việc chuyên môn của kiểm toán (trợ lý kiểm toán, kế toán viên…), tư vấn (thuế, kế toán, tài chính, phần mềm kế toán hoặc quản lý…)…tại hầu hết tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các định chế tài chính nói chung; cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận…

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp