ngành Kiểm toán

Học chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể làm thêm những công việc gì để nâng cao kỹ năng, chuyên môn?

Sinh viên cần đảm bảo dành thời gian tối ưu cho việc học tập chính thức ở trường. Trường hợp cân đối được thời gian, đảm bảo việc học ở trường, sinh viên có thể làm thêm các công việc liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, hệ thống kiểm soát nội bộ… để…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Tiếng Anh không cần giỏi vẫn có thể theo học chuyên ngành kế toán, kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL). Trong quá trình học nhà Trường sẽ có lộ trình học tập Tiếng Anh để giúp sinh viên chủ động và đạt kết quả tốt nhất về Tiếng Anh, đáp…

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành kiểm toán, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có các mối quan hệ hợp tác với nhiều Tổ chức nghề nghiệp quốc tế như ACCA, ICAEW, CPA Australia… Trong chương trình đào tạo, một số môn học của các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế này được tích…

Xem chi tiết

Chuyên ngành kế toán, kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) đã ký MOU với các trường đại học uy tín ở các nước Châu Âu, Châu Á. SV chuyên ngành Kế toán có thể tham gia các chương trình trao đổi tín chỉ, học tập ở các trường này. Đồng thời, SV từ các trường ở nước…

Xem chi tiết

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có câu lạc bộ học thuật hay cuộc thi nào dành cho sinh viên chuyên ngành kiểm toán hay không?

Câu lạc bộ WAPA thuộc Đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toán hàng năm tổ chức cuộc thi học WAPA Challenging chất lượng về học thuật với qui mô thí sinh cả nước dao động hàng năm là 4.000, tổng giải thưởng hàng trăm triệu đồng

Xem chi tiết

Học chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?

Tính trung thực, chính trực, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi là yếu tố quan trọng trong sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Các kỹ năng và tố chất của người học có thể được đào tạo và phát triển trong quá trình học tập.

Xem chi tiết

Học ngành Kế toán-Kiểm toán ở Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) phải học toán nhiều?

Học ngành Kế toán-Kiểm toán ở Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) không học nhiều toán như nhiều người nghĩ. Toán chỉ là một môn học trong chương trình đào tạo như các môn học khác. Và nội dung học là toán ứng dụng sử dụng cho kinh tế nói chung.

Xem chi tiết

Chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

Chuyên ngành kiểm toán cung cấp các kiến thức có hệ thống, để sinh viên đáp ứng yêu của nhà tuyển dụng và thị trường lao động khi tốt nghiệp, bao gồm: Kiến thức chung về tự nhiên xã hội: nhằm áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết…

Xem chi tiết

Chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Chuyên ngành kiểm toán cung cấp đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn (kỹ năng tư duy, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức quản lý, kỹ năng ứng dụng công nghệ…) và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán kiểm toán (khả năng tổ chức công việc…

Xem chi tiết

Học Kiểm toán ở Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), có thể làm Kế toán được, nhưng không có ngược lại?

Sinh viên học chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán đều có thể làm các công việc qua lại lẫn nhau. Chuyên ngành kế toán sẽ học nhiều môn học kế toán đặc thù hơn so với kiểm toán và ngược lại.

Xem chi tiết