Chuyên ngành kế toán, kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

GIẢI ĐÁP

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) đã ký MOU với các trường đại học uy tín ở các nước Châu Âu, Châu Á. SV chuyên ngành Kế toán có thể tham gia các chương trình trao đổi tín chỉ, học tập ở các trường này. Đồng thời, SV từ các trường ở nước ngoài cũng có thể tham gia học trực tiếp hoặc online một số môn trong chương trình Kiểm toán của UEL

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp