Ngoài bằng cử nhân ngành kiểm toán, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

GIẢI ĐÁP

Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có các mối quan hệ hợp tác với nhiều Tổ chức nghề nghiệp quốc tế như ACCA, ICAEW, CPA Australia… Trong chương trình đào tạo, một số môn học của các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế này được tích hợp trong chương trình đào tạo giúp SV nâng cao lợi thế cạnh tranh khi tốt nghiệp.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp