Học chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?

GIẢI ĐÁP

Tính trung thực, chính trực, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi là yếu tố quan trọng trong sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Các kỹ năng và tố chất của người học có thể được đào tạo và phát triển trong quá trình học tập.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp