Học chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể làm thêm những công việc gì để nâng cao kỹ năng, chuyên môn?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên cần đảm bảo dành thời gian tối ưu cho việc học tập chính thức ở trường. Trường hợp cân đối được thời gian, đảm bảo việc học ở trường, sinh viên có thể làm thêm các công việc liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, hệ thống kiểm soát nội bộ… để nâng cao kỹ năng chuyên môn. Chương trình đào tạo của trường cũng bố trí 1 kì kiến tập vào cuối năm 2 hoặc năm 3 và kì thực tập vào năm 4 để sinh viên được tiếp cận với thực tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp