Ngoại ngữ - kỹ năng

Sinh viên chuyên ngành Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có các sân chơi để rèn luyện kỹ năng thực hành nghề Luật hay không?

Sinh viên ngành Luật nói chung và chuyên ngành Luật Kinh doanh, Luật Thương mại quốc tế nói riêng của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL), có các sân chơi để rèn luyện kỹ năng thực hành nghề Luật như: Câu lạc bộ Phiên toà giả định; Câu lạc bộ Luật Gia trẻ; Câu lạc…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Không giỏi tiếng Anh không phải là trở ngại lớn để theo học chuyên ngành Thương mại điện tử. Tuy nhiên biết Tiếng Anh là một lợi thế, để có thể hiểu và tiếp cận các tài liệu, sách báo, các kỹ thuật và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực này. Ngoài ra khi…

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành Thương mại điện tử, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Ngoài các hoạt động chính khóa, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm và nghiệp vụ do các chuyên gia, nhà khoa học, các chủ doanh nghiệp giảng dạy nhằm bồi dưỡng và…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Không giỏi tiếng Anh không phải là trở ngại lớn để theo học chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo vì chương trình đào tạo bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, để có thể hiểu và tiếp cận các tài liệu, sách báo, các kỹ thuật và công nghệ mới nhất trong lĩnh…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Tiếng Anh là một yếu tố rất quan trọng đối với bất kì ngành học nào hiện nay, do vậy sinh viên ngành hệ thống thông tin quản lý cần tập trung nâng cao trình độ tiếng Anh. Với những bạn tiếng Anh chưa tốt, thì bốn năm học tập ngành HTTT quản lý là…

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Khi học tập tại Khoa Hệ thống thông tin, ngoài các hoạt động chính khóa, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm và nghiệp vụ do các chuyên gia, nhà khoa học, các…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành kế toán, kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Tiếng Anh không cần giỏi vẫn có thể theo học chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL). Trong quá trình học nhà Trường sẽ có lộ trình học tập Tiếng Anh để giúp sinh viên chủ động và đạt kết quả tốt nhất về Tiếng Anh đạt chuẩn đầu…

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành kế toán trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Khoa Kế toán – Kiểm toán là một trong những đơn vị đào tạo đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình tích hợp chứng chỉ CFAB (Certificate in Finance, Accounting and Business), là chứng chỉ Quốc tế về tài chính, kế toán và kinh doanh của Viện Kế toán Công Chứng Vương quốc…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể làm thêm những công việc gì để nâng cao kỹ năng, chuyên môn?

Sinh viên cần đảm bảo dành thời gian tối ưu cho việc học tập chính thức ở trường. Trường hợp cân đối được thời gian, đảm bảo việc học ở trường, sinh viên có thể làm thêm các công việc liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, hệ thống kiểm soát nội bộ… để…

Xem chi tiết