Ngoài bằng cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

GIẢI ĐÁP

Khi học tập tại Khoa Hệ thống thông tin, ngoài các hoạt động chính khóa, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm và nghiệp vụ do các chuyên gia, nhà khoa học, các chủ doanh nghiệp giảng dạy nhằm bồi dưỡng và phát triển các kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp (như các khóa học về Phân tích dữ liệu, các khóa học về SAP và có cơ hội được tham gia thi cấp chứng chỉ). Sinh viên cũng được tham gia vào các chương trình trao đổi sinh viên, văn hóa, các hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế… để đạt được các năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Sinh viên có cơ hội tiếp cận nhiều nguồn học bổng trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện chương trình, sau khi tốt nghiệp, các sinh viên xuất sắc được giới thiệu với các chương trình học bổng sau đại học ở nước ngoài.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp