Ngoài bằng cử nhân ngành Thương mại điện tử, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

GIẢI ĐÁP

Ngoài các hoạt động chính khóa, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm và nghiệp vụ do các chuyên gia, nhà khoa học, các chủ doanh nghiệp giảng dạy nhằm bồi dưỡng và phát triển các kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp