Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

GIẢI ĐÁP

Không giỏi tiếng Anh không phải là trở ngại lớn để theo học chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo vì chương trình đào tạo bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, để có thể hiểu và tiếp cận các tài liệu, sách báo, các kỹ thuật và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực này, nên dù khi nhập học trường Đại học kinh tế – Luật, tất cả sinh viên đều được thiết kế lộ trình học tiếng Anh để học tốt ngành này đáp ứng chuẩn đầu ra của chương ngành.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp