Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

GIẢI ĐÁP

Không giỏi tiếng Anh không phải là trở ngại lớn để theo học chuyên ngành Thương mại điện tử. Tuy nhiên biết Tiếng Anh là một lợi thế, để có thể hiểu và tiếp cận các tài liệu, sách báo, các kỹ thuật và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực này. Ngoài ra khi nhập học trường Đại học kinh tế – Luật, tất cả sinh viên đều được thiết kế lộ trình học tiếng Anh để học tốt ngành này đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp