Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành kế toán, kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

GIẢI ĐÁP

Tiếng Anh không cần giỏi vẫn có thể theo học chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL). Trong quá trình học nhà Trường sẽ có lộ trình học tập Tiếng Anh để giúp sinh viên chủ động và đạt kết quả tốt nhất về Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra theo quy định của Trường. Tiếng Anh tốt thì cơ hội việc làm sẽ cao hơn, tốt hơn

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp