Học ngành Kế toán-Kiểm toán ở Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) phải học toán nhiều?

GIẢI ĐÁP

Học ngành Kế toán-Kiểm toán ở Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) không học nhiều toán như nhiều người nghĩ. Toán chỉ là một môn học trong chương trình đào tạo như các môn học khác. Và nội dung học là toán ứng dụng sử dụng cho kinh tế nói chung.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp