chứng chỉ

Ngoài bằng cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Khi học tập tại Khoa Hệ thống thông tin, ngoài các hoạt động chính khóa, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm và nghiệp vụ do các chuyên gia, nhà khoa học, các…

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành Thương mại điện tử, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Ngoài các hoạt động chính khóa, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm và nghiệp vụ do các chuyên gia, nhà khoa học, các chủ doanh nghiệp giảng dạy nhằm bồi dưỡng và…

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành kế toán trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Khoa Kế toán – Kiểm toán là một trong những đơn vị đào tạo đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình tích hợp chứng chỉ CFAB (Certificate in Finance, Accounting and Business), là chứng chỉ Quốc tế về tài chính, kế toán và kinh doanh của Viện Kế toán Công Chứng Vương quốc…

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành kiểm toán, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có các mối quan hệ hợp tác với nhiều Tổ chức nghề nghiệp quốc tế như ACCA, ICAEW, CPA Australia… Trong chương trình đào tạo, một số môn học của các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế này được tích…

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Viện đào tạo ngoại ngữ của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) sẽ phối hợp với các Trung tâm Ngoại ngữ đào tạo các khoá ngắn hạn để sinh viên có thể thi các chứng chỉ đạt chuẩn quốc gia, quốc tế.

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành kinh doanh quốc tế, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Ngoài bằng cử nhân Kinh doanh quốc tế để có lợi thế hơn, Sinh viên có thể có thêm các chứng chỉ về các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh; các công cụ phân tích dữ liệu mới.

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành kinh tế quốc tế, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Ngoài bằng cử nhân Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại), để có lợi thế hơn, Sinh viên có thể có thêm các chứng chỉ về các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh; các công cụ phân tích dữ liệu mới.

Xem chi tiết