chứng chỉ

Ngoài bằng cử nhân ngành Kinh tế & Quản lý công, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Nội dung chương trình đào tạo ngành Kinh tế học cùng với các hoạt động ngoại khóa trong chương trình được thiết kế theo hướng trang bị đầy đủ kiến thức – kỹ năng chuyên môn cho người học. Trình tự các môn học trong chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng từng…

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành Kinh tế học, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Nội dung chương trình đào tạo ngành Kinh tế học cùng với các hoạt động ngoại khóa trong chương trình được thiết kế theo hướng trang bị đầy đủ kiến thức – kỹ năng chuyên môn cho người học. Trình tự các môn học trong chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng từng…

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Tận dụng hạ tầng CNTT, mối quan hệ doanh nghiệp và nguồn lực cán bộ nghiên cứu của Khoa HTTT để triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn về các lĩnh vực: BI (Business Intelligence), BigData, Lập trình ứng dụng AI với Robot, Phân tích dữ liệu với Python & R,… miễn phí. Ngoài…

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành Công nghệ tài chính, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Trường có các khóa đào tạo ngắn hạn, trong chương trình đào tạo có các khóa học ngoại khóa giúp sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn, đặc biệt Khoa có đối tác là Amazon Web Service thường tổ chức các khóa về Clouds cấp chứng chỉ

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành Tài chính-Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Trường có các khóa đào tạo ngắn hạn cả về kiến thức chuyên môn trong ngành và kỹ năng xã hội, trong chương trình đào tạo có các khóa học ngoại khóa giúp sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn.

Xem chi tiết

Ngoài bằng cử nhân ngành Toán kinh tế, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

Các workshop, các lớp học nâng cao chuyên môn… được tổ chức hàng năm nếu nhiều người học có nhu cầu. Nếu bạn sắp hoặc đang là SV Toán Kinh tế, bạn cứ chia sẻ những điều mình mong muốn nhé!

Xem chi tiết