Ngoài bằng cử nhân ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

GIẢI ĐÁP

Tận dụng hạ tầng CNTT, mối quan hệ doanh nghiệp và nguồn lực cán bộ nghiên
cứu của Khoa HTTT để triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn về các lĩnh vực: BI (Business
Intelligence), BigData, Lập trình ứng dụng AI với Robot, Phân tích dữ liệu với Python
& R,… miễn phí. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các khóa học và được cấp chứng chỉ quốc tế như SAP ERP, Power BI,…

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp