Ngoài bằng cử nhân ngành Tài chính-Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

GIẢI ĐÁP

Trường có các khóa đào tạo ngắn hạn cả về kiến thức chuyên môn trong ngành và kỹ năng xã hội, trong chương trình đào tạo có các khóa học ngoại khóa giúp sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp