Ngoài bằng cử nhân ngành Công nghệ tài chính, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

GIẢI ĐÁP

Trường có các khóa đào tạo ngắn hạn, trong chương trình đào tạo có các khóa học ngoại khóa giúp sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn, đặc biệt Khoa có đối tác là Amazon Web Service thường tổ chức các khóa về Clouds cấp chứng chỉ

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp