Ngoài bằng cử nhân ngành Kinh tế học, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

GIẢI ĐÁP

Nội dung chương trình đào tạo ngành Kinh tế học cùng với các hoạt động ngoại khóa trong chương trình được thiết kế theo hướng trang bị đầy đủ kiến thức – kỹ năng chuyên môn cho người học. Trình tự các môn học trong chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng từng bước nâng cao và hoàn thiện kiến thức – kỹ năng chuyên môn cho người học. Đồng thời với nội dung và phương pháp giảng dạy của Thầy Cô qua từng môn học sẽ giúp người học có cơ hội trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Do đó, bạn sẽ hoàn toàn tự tin khi tham gia và cạnh tranh trên thị trường lao động, bạn cũng sẽ có đủ năng lực tiếp tục học và tích lũy thêm nếu cần theo yêu cầu của từng vị trí công việc trong tương lai.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp