Ngoài bằng cử nhân ngành kinh tế quốc tế, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

GIẢI ĐÁP

Ngoài bằng cử nhân Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại), để có lợi thế hơn, Sinh viên có thể có thêm các chứng chỉ về các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh; các công cụ phân tích dữ liệu mới.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp