Ngoài bằng cử nhân ngành Luật Dân sự, Luật Tài chính – Ngân hàng và Luật và Chính sách công, trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có đào tạo các loại chứng chỉ nào khác để sinh viên có lợi thể cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay không?

GIẢI ĐÁP

Viện đào tạo ngoại ngữ của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) sẽ phối hợp với các Trung tâm Ngoại ngữ đào tạo các khoá ngắn hạn để sinh viên có thể thi các chứng chỉ đạt chuẩn quốc gia, quốc tế.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp