tiếng Anh

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Tiếng Anh là một yếu tố rất quan trọng đối với bất kì ngành học nào hiện nay, do vậy sinh viên ngành hệ thống thông tin quản lý cần tập trung nâng cao trình độ tiếng Anh. Với những bạn tiếng Anh chưa tốt, thì bốn năm học tập ngành HTTT quản lý là…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Không giỏi tiếng Anh không phải là trở ngại lớn để theo học chuyên ngành Thương mại điện tử. Tuy nhiên biết Tiếng Anh là một lợi thế, để có thể hiểu và tiếp cận các tài liệu, sách báo, các kỹ thuật và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực này. Ngoài ra khi…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Không giỏi tiếng Anh không phải là trở ngại lớn để theo học chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo vì chương trình đào tạo bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, để có thể hiểu và tiếp cận các tài liệu, sách báo, các kỹ thuật và công nghệ mới nhất trong lĩnh…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành kế toán, kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Tiếng Anh không cần giỏi vẫn có thể theo học chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL). Trong quá trình học nhà Trường sẽ có lộ trình học tập Tiếng Anh để giúp sinh viên chủ động và đạt kết quả tốt nhất về Tiếng Anh đạt chuẩn đầu…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Tiếng Anh không cần giỏi vẫn có thể theo học chuyên ngành kế toán, kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL). Trong quá trình học nhà Trường sẽ có lộ trình học tập Tiếng Anh để giúp sinh viên chủ động và đạt kết quả tốt nhất về Tiếng Anh, đáp…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Giỏi tiếng Anh là một lợi thế. Tuy nhiên, tiếng Anh chưa giỏi vẫn có thể theo học chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hàng của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL). Sinh viên có thể nâng cao kỹ năng Tiếng Anh trong quá trình học tập tại trường với các…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Giỏi tiếng Anh là một lợi thế. Tuy nhiên, tiếng Anh chưa giỏi vẫn có thể theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL). Sinh viên có thể nâng cao kỹ năng Tiếng Anh trong quá trình học tập tại trường với các lớp tiếng Anh…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Tiếng Anh giỏi là một lợi thế. Tuy nhiên, Tiếng Anh chưa cần giỏi vẫn có thể theo học chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL). Sinh viên có thể nâng cao kỹ năng Tiếng Anh trong quá trình học tập tại trường với các lớp tiếng Anh chất lượng.…

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Không có gì là rào cản, quan trọng là lòng quyết tâm, và sự kiên trì. Bên cạnh đó, trường có tổ chức các khóa, các CLB nâng cao tiếng Anh học thuật, và thiết kế chương trình học hợp lý đảm bảo cho SV có thời gian rèn luyện tiếng Anh song song với…

Xem chi tiết