Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

GIẢI ĐÁP

Giỏi tiếng Anh là một lợi thế. Tuy nhiên, tiếng Anh chưa giỏi vẫn có thể theo học chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hàng của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL). Sinh viên có thể nâng cao kỹ năng Tiếng Anh trong quá trình học tập tại trường với các lớp tiếng Anh chất lượng.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp