Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

GIẢI ĐÁP

Tiếng Anh giỏi là một lợi thế. Tuy nhiên, Tiếng Anh chưa cần giỏi vẫn có thể theo học chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL). Sinh viên có thể nâng cao kỹ năng Tiếng Anh trong quá trình học tập tại trường với các lớp tiếng Anh chất lượng.

Xem thêm:

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp