Hỏi đáp chung

Nếu em trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế – Luật, Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM sẽ hỗ trợ em như thế nào trong quá trình học tập?

Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM (IBT) sẽ hỗ trợ người học thực hiện các hoạt động nghiên cứu thông qua các hoạt động hướng dẫn khai thác dữ liệu, phối hợp tổ chức các lớp học về phương pháp nghiên cứu và thực hiện các nghiên cứu khoa học.

Xem chi tiết

Nếu em đậu vào trường mà chưa có điều kiện mua máy tính thì có ảnh hưởng nhiều đến việc học tập hay không?

Tùy thuộc vào từng ngành học, môn học và yêu cầu của giảng viên nhưng việc không có máy tính cá nhân cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động học tập, bạn có thể học cùng các bạn có máy tính. Tuy nhiên, nếu có máy tính phục vụ cho việc học tập sẽ…

Xem chi tiết