Hỏi đáp chung

Môi trường học tập kích thích sự sáng tạo của sinh viên như thế nào?

Môi trường học tập sáng tạo khiến cho các bài học và công việc học tập trở nên thú vị. Yếu tố sáng tạo được tích hợp trong chương trình giảng dạy sẽ giúp học sinh học hỏi những điều mới, cải thiện năng lực giao tiếp và các kĩ năng cảm xúc và xã…

Xem chi tiết

Trường Đại học Kinh tế – Luật có hỗ trợ sinh viên nước ngoài theo học hay không?

Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đối với người nước ngoài như sau:Đối với thí sinh là người nước ngoài, có…

Xem chi tiết

Trường Đại học Kinh tế – Luật có cung cấp chương trình học bổng cho sinh viên trúng tuyển hay không?

Là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Luật, bên cạnh việc được thụ hưởng chương trình đào tạo chất lượng cao, môi trường học tập thân thiện, bạn còn có cơ hội tiếp cận nhiều chương trình học bổng có giá trị. Hằng năm, tổng giá trị học bổng trong và ngoài…

Xem chi tiết

Trong quá trình học tập tại trường, khi gặp khó khăn về việc sử dịch vụ công nghệ thông tin, em có thể liên hệ với ai để được hỗ trợ?

Các dịch vụ công nghệ thông tin của Trường do Phòng Công nghệ thông tin phụ trách, do đó nếu em gặp khó khăn trog việc sử dụng các dịch vụ này, em có thể liên hệ với phòng Công nghệ thông tin qua email hoặc trực tiếp

Xem chi tiết

Email nhà trường cấp cho sinh viên có những tiện ích như thế nào?

Hiện tại Trường Đại học Kinh tế – Luật đang sử dụng dịch vụ G Suite for Education cho Trường Hệ thống Email của UEL gồm các dịch vụ tiện ích: Google Email, Google Calendar, Google Driver, Google Hangouts, Google Photos và nhiều tiện ích khác. Trong đó Google Drive có dung lượng lưu trữ…

Xem chi tiết

Nhà trường có hệ thống học tập trực tuyến hay không?

UEL Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến trên nền tảng Moodle.Hệ thống học tập trực tuyến của UEL đã tích hợp rất nhiều chức năng mạnh mẽ tạo điều kiện tốt nhất cho công tác đào tạo của nhà trường trong bối cảnh giáo dục 4.0. UEL triển khai hệ thống học tập…

Xem chi tiết