tuyển sinh

Thông tin học phí Đại học chính quy năm 2023 – 2024

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc người học, năm 2023 Trường Đại học Kinh tế – Luật đã cấu trúc lại các chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo chất lượng cao chuyển thành “chương trình đào tạo tiếng Việt” và “chương trình đào tạo tiếng…

Xem chi tiết