ngành Quản trị du lịch và lữ hành

Học chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể làm thêm những công việc gì để nâng cao kỹ năng, chuyên môn?

Sinh viên nên đảm bảo tốt việc học nếu muốn làm thêm. Sinh viên có thể làm thêm những công việc liên quan đến lĩnh vực và các môn học được đào tạo trong các doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn.

Xem chi tiết

Tiếng Anh không giỏi có thể theo học chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)?

Giỏi tiếng Anh là một lợi thế. Tuy nhiên, tiếng Anh chưa giỏi vẫn có thể theo học chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hàng của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL). Sinh viên có thể nâng cao kỹ năng Tiếng Anh trong quá trình học tập tại trường với các…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành .của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài hay không?

Khoa Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài như chương trình P2A, Erasmus, chương trình 3+1 với các trường đại học top trên thế giới.. Sinh viên có thể nộp đơn để có cơ hội tham…

Xem chi tiết

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có câu lạc bộ học thuật hay cuộc thi nào dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành hay không?

Rất nhiều. Riêng ngành Quản trị kinh doanh có câu lạc bộ GPA rất mạnh, hàng năm đều tổ chức các cuộc thi về quản trị và khởi nghiệp cho sinh viên ở phạm vi toàn quốc Ngoài ra, Khoa còn có CLB Young travel của chương trình du lịch và lữ hành

Xem chi tiết

Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành .của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kiến thức gì cho sinh viên?

Ngoài những kiến thức chung, Chương trình đào tạo Quản trị du lịch và lữ hành cung cấp những kiến thức chuyên sâu về ngành Quản trị kinh doanh và quản trị trong lĩnh vực du lịch và lữ hành như: kiến thức quản trị và kinh doanh về du lịch, lữ hành, nhà hàng,…

Xem chi tiết

Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cung cấp những kỹ năng gì cho sinh viên?

Ngoài những chung như kỹ năng làm việc theo nhóm, chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành cung cấp những kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị du lịch và lữ hành như: kỹ năng quản trị, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, kỹ năng đàm phán, kỹ năng tổ…

Xem chi tiết

Học chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?

Học Quản trị du lịch và lữ hành, người học cần đam mê xê dịch, khám phá, khả năng lãnh đạo và sắp xếp, năng động. Ngoài ra, Quản trị du lịch và lữ hành đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm.

Xem chi tiết