Học chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) cần có những tố chất gì?

GIẢI ĐÁP

Học Quản trị du lịch và lữ hành, người học cần đam mê xê dịch, khám phá, khả năng lãnh đạo và sắp xếp, năng động. Ngoài ra, Quản trị du lịch và lữ hành đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp