Học chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành.của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có thể làm thêm những công việc gì để nâng cao kỹ năng, chuyên môn?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên nên đảm bảo tốt việc học nếu muốn làm thêm. Sinh viên có thể làm thêm những công việc liên quan đến lĩnh vực và các môn học được đào tạo trong các doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp